oyun terapisi nedir?

Öğrenci Koçluğu, Çocuk Pedagog, Oyun Terapisi Ve Çocuk Zeka Testi Nedir?

Öğrenci koçluğu öğrencinin akademik bilgi ve becerilerini arttırmaya yardımcı olmasını sağlayan ve öğrenciyi hedeflerine ve bu süreçte yaşadığı olumsuz durumlarla baş etmesini sağlayan kişiye denmektedir. Öğrenci koçluğu öğrencinin hedef koymasını sağlamada, yeteneğini anlamasına yardımcı olmasında, okul performansını arttırmada, etkin çalışma şekillerini öğrenmesinde, zamanı iyi değerlendirmesini, etkili ve doğru şekilde iletişim kurmasını ve ileriye dönük bir yol çizmesinde yardımcı olmaya çalışmaktır.

Pedagog kelime olarak eğitim bilimci ve eğitimci olarak geçmektedir. Pedagog bir çeşit çocuk eğitimcisi olmaktadır. Çocuk pedagog çocuklardaki psikoloji ve zihinsel gelişimlerinde sorunlara karşı danışmanlık sağlayarak çözüm üretmesine yardım eden uzman kişilere denilmektedir. Bunun yanı sıra çocuğun zihinsel fiziksel duygusal ve çevresel açıdan çocuk yetiştirmek için danışmanlık yapmaktadır. Çocuk pedagog hizmet alanları: eğitim, zekâ düzeylerinden kaynaklı uyum sağlama, öğrenme güçlüğü, aile danışmalığı, terbiye, bilirkişi.

Pedagojinin alt dalları nelerdir?

Eğitim Pedagojisi; eğitim süreci ve doğru yöntemlerle ilgili çalışma yapmaktadır. Orthopedagoji; psikolojik sıkıntıları olan sonradan veya doğuştan problemle karşılaşmakta olan çocuklarla ilgilenmektedir.

Transkültürel Pedagoji; çocuğun üzerindeki kültürel faktörleri incelemektedir.

Antropedagoji; tarihteki pedagoji adına yapılmış çalışmaları, ünlü pedagogları ve onların pedagojik çalışmalarını inceleyerek günümüz ile karşılaştırıp çıkarımlar sağlamasıdır.

Oyun terapisi: çocukların oyun oynayarak oyuncakları aracılığı ile duygularını, düşüncelerini ve ihtiyaçlarını ifade etmesini sağlayan bir çeşit danışmanlık türüdür. Güvenli bir ortam oluşturularak çocuğun istediği gibi oynamaya kendini ifade etmesi sağlanmaktadır. Oyun terapi süreci çocuğun sorunlarına göre değişiklik göstermektedir. Bu süreçte çocuğun olaylara bakış açısını ve davranışlarını değiştirebilir duruma gelmektedir. Çocuklar oyun sırasında kötü davranışlarını etkileyen durumları oyun oynayarak anlatmaktadır. Yaşadığı olayları ve hayal kırıklıklarını oyun anında değiştirme fırsatı bulmaktadır. Terapist zaman zaman, aileyle de oyuna davet edebilmektedir. Ayrıca aileler, çocuklarının iyileşme sürecine ek olarak terapi dışında uygulanabilecek önerilerde bulunabilmektedir. Bu eğitimi oyun terapisi eğitimini tamamlamış ve çocuk psikolojisi eğitimleri alan ve almaya devam eden kişiler olmasına dikkat etmekte fayda vardır. Çocuk zeka testi çocukların zihinsel performanslarını anlamak için uygulanmakta olan bir zeka testi olmaktadır. Çocuk zeka testi performans ve sözel olarak iki bölüm bulunmaktadır. Uygulama yapılan yaş türü farklılık göstermektedir. Bireysel bir testtir.

 Etiketler:, , ,